- Om Katarina -

"...Vackra melodier och sambandet mellan ord och ton har alltid fascinerat Katarina..."
 
 
Katarina Torgersson är musikant, musikskapare och musikpedagog utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg. Under åren 2016-2023 startade och drev hon även musikförlaget Sångfågeln Musik som sedan 1 juni 2023 har övertagits av Wessmans Musikförlag.

I så gott som hela sitt yrkesverksamma liv har Katarina verkat som sång- och pianopedagog. Hon har också varit körledare och under några år handledare i musik inom äldrevården och demensvården.

Som sångerska har Katarina bl.a varit solist i "Sacred Concerts" (Duke Ellington) och folkmusikmässan "Himmelen inom” (Anders Nyberg) samt varit vokalist i storband. Under drygt 30 års tid har hon också regelbundet gjort konserter med sin egen musik runt om i landet tillsammans med sin make Olof Torgersson.

Vackra melodier och sambandet mellan ord och ton har alltid fascinerat Katarina och under senare år har komponerandet kommit att uppta en allt större del av hennes tid och liv. Detta har lett till många spännande samarbeten med olika författare.

Bland annat har Katarina under det senaste decenniet haft ett mycket givande samarbete med  psalmtext-stipendiater i Anders Frostensson-stiftelsen. Detta har resulterat i ett stort antal sånger, psalmer, körverk och två kantater varav de allra flesta verk så småningom kommer att finnas utgivna hos Sångfågeln Musik och Psalmportalen under Wessmans Musikförlag.

Under åren 2012-2024 har ett stort antal sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö skapats i projektet I Vänerland som bygger på Lidköpings-poeten Arne Appelqvists dikter om sin hembygd vid Vänern med tonsättningar av Katarina Torgersson (som även hon har anknytning till trakten). Arbetet finns nu sammanfattat i sångboken I Vänerland - sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö  (BoD förlag, juni 2024). Läs mer på projektets egen sida: www.ivanerland.se.

Katarina har även skrivit en hel del instrumentalmusik för t.ex. piano, sopran-/altsaxofon, flöjt, stråkkvartett samt ett och annat arrangemang för storband och sång.

Textförfattare vars texter Katarina tonsatt och andra musikaliska samarbeten:

Dan Andersson; Kenth Andersson; Arne Appelqvist; Gustaf Aulén; Bo Bergman; Nils Bolander; Karin Boye; Dom Helder Camara;
Kjell Dellert; Elmer Diktonius; Myra Ekström; Nils Ferlin; Gustaf Fröding; Jimmy Ginsby; Åsa Hagberg; Per Harling; Karin Håkansson; 
Helena Eriksson Kjellgren; Lena K Köster; Adolph Ljungqvist; Caj Lundgren; Lisbeth Nilsson; Åsa Norén; Signe Rudberg Selin; 
Catarina Röjder; Kristina Sandgren Furberg; Bo Senter; Birger Sjöberg; Karl G Sundman; Olof Torgersson; Edith Södergran; 
Jenny Willén; Johanna Öhman m.fl.