- Åter till Blomberg -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 2

Kom hit i går.
Sommaren rår.
Upp vid gården ligger klövern på skår.
Luften är sval
i lövängens sal.
Ner i hagen betar får.

Binder en krans.
Tråder en dans.
Svänger runt vårt hus i midsommartrans.
Vår äng lyser grön.
Kvällen är skön.
Göken ropar någonstans.

Vår Väner-sommar är så fin.
Vi går bland humlor och bland bin
på väg till trallen
på järnvägsvallen.
Där kan vi lyssna till Blombergs kör.
Från klintens rand
till Gumsviks strand
går sommarvisor över land.
Här sjunger tallen från kala knallen
sin fagra sommarhyllning på gehör.