- Öboängen -

En sommarnatt

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Andlöst vacker ligger bygden likt en blomsterprydd tapet.
Aftondimmor lyfts vid ängar, skog och vret.
Ljungbeklädda berg och knallar står i julimånens sken
med en lyster av kulturens ädelsten.
Här gick Grevens väg mot gårdarna i konstens och musikens dagar.
Den slingrade bland åkrarna i doft från fält och skog.
Ekars ängar blommade och log.