- Balladen om Niklas Johansson - 

Lots i Blomberg

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 & 2 av 7:

I Kruses lilla stuga invid Kinnekulles rand
där bodde Niklas Johansson vid Kinnevikens strand.
Han lotsade galeaser till Blombergs stolta hamn.
Han dansade i sommarkväll med Tilda i sin famn.

Han var en bygdens stolthet, en tusenkunnig man.
I Sjöhagen vid klinten han livets lycka fann.
Där födde Kruse-Niklas kreatur och gris.
Han fiskade på somrarna i ljummen aftonbris.