- Bergets saga -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Vindarna gått till ro på Kinneviken,
dyningar gungar vassarna vid strand.
Kvällssolen lyser över Gammelriken.
Porsens ångor dallrar över land.
Sollysta furor blickar vänligt över fjärden,
högtidligt och stolt i mörkgrönt lingonkratt.
Tystnaden rår vid hagar och vid gärden
men vid klinten hörs det glada skratt.
Timotejen den gungar så skönt i vårligt rus,
i skälvande ljus.