- Bergets sommarsång -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Till Bergets rand från milsvitt panorama
bär Vänerns vindar fram en melodi.
Den för ett bud om skönhet och om drama
med insjöns vida vatten däruti.
Från klara källsprång kvillrar sommarbäckar
som ner mot vattenfallens flöden förs .
Vid klevors brant där örn och gjuse häckar  
står daggfrisk äng där fågelsången hörs.