- Brittsommarnatt - 

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Ädelträdsskogen med frostnupna blad
lyser med höstlöv som glöder.
Ekarnas valv blir en färggrann arkad
i natthimlens glans ifrån söder.
Dalsänkans salar,
Sankängens alar
badar i ljuset från fullmånens sken.
Höstljung om natten,
Skogstjärnens vatten
glänser av nattfrost när kvällen är sen.
Stjärnorna tindrar, metallisk är skyn
vid ekskogars bryn.