- Dalbostrand -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Det var en vacker afton vid södra Kållands strand
när solen sjönk i Vänerhav och Dalbon stod i brand.
Och bygdens alla kyrkor, juveler i vårt land,
de ringde in till kvällsbön vid den stora insjöns rand.
Bland radband av oaser, från Tun till Lunnelid,
gick kyrkoklockors toner ut och lyste Helgens frid.
Längs fornstigar och ridväg, kanaler, skärgårdsled
gick budskapet om Löftet, om en tid av evig fred.