- Det finns ett land där liljestenar talar -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 2

Det finns ett land där liljestenar talar
om stolta minnen från en gången tid,
när altarstenarna i kyrkosalar
bar löften om en ljus och evig frid.
Då altarljusen gav åt kyrkans dunkel
ett skuggspel om uppståndelse och hopp.
Ty silver tycktes flyta bland reliefer
i Livets träd med slingor och palmetter,
i iriskt ringkors och i liljans knopp.