- Det flög en fågel till Kinda berg -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Det flög en fågel till Kinda berg.
Till Kinda berg, till Kinda berg.
På Herrens uppdrag den flugit ut
att både tjäna och kalla.
I näbben bar den ett Himlens frö,
som den fört fram över land och sjö.
Den kom att bringa en glad tribut,
att Herrens nåd gäller alla.