- Det gåtfulla folket - 

Herulernas återkomst

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Tänk att Vittfarnas långskepp i månljus natt
löpte stormdrivet in mot vitskummat gatt.
Att det ankrade upp i ett okänt land
vid en osedd och öde strand.
Från en ring utav öar i högsommarljus
slog bränningar in med Storvänerns brus.
Och från ljungklädda stränder dit skeppet förts
kom en skönsång som aldrig förr hörts.

För i krigen i söder de drömt om frid,
om att leva i fred långt bort från all strid,
att bli fria från hjälmar, från sköld och svärd
ibland fränder i fädernas värld.