- Ekens skärgård -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Vid Kållandsö bland Ekens alla fjärdar
där låg en gång de obesuttnas strand.
Nu öppnar sig den vackraste av världar.
Vårt Eden ryms i hundra öars land.
Och Stora Eken flyter som en hägring
bland kala kobbar i ett soligt dis.
Från vårens glans till sommarns heta fägring
så blåser lika vänligt kvällens bris.