- En höstdröm -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4:

En höstdröm över Kållands fagra riken
kan stanna vid ett sund i Ullersbro,
när morgondimman lättar över viken
och Kinnefjärdens nattvind gått till ro.
Den drömmer om en resa genom tiden
och dröjer vid ett gammalt bönehus.
En resa genom tid som är förliden,
en bönestund i tillförsiktens ljus.