- En pilgrims farväl till Ekens skärgård - 

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Kornblixtar far över gatten,
lyser som vådeld i natten.
Storvänerns rand står i brand
bort över avlägsna vatten.
Elden har falnat och slocknat,
vissnat och tagit farväl.
Ekskogens sång ljuder matt,
förtonar i avskedets natt.