- En vandringsman från Kålland -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

En vandringsman blev stående vid ekskogsfagra stränder
och fylldes av förundran över Ullersundets glans.
Och över Djurgårdsudde flög en flock med vilda änder
att söka lugna vatten in i skärgårdsöars krans.
I silverstrimma in mot land där simmade en utter
att fånga fisk och kräftor vid lövskogssmyckat näs.
Från björkarnas portaler hördes ljud av orrars kutter
och från Sankt Olofs vångar kom doft av slaget gräs.