- Ett bud till slåtter på Kållandsö -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Ängsskallran budar om ängsslåtterns månad,
när hästfibblan blommar på hed och på ren.
Slåttergräsblomman bär trängtan och trånad
och ögontrösten prålar till dess kvällen blir sen.
Vildbina surrar om sommarens fröjder,
om storslagen fägring vid källor och höjder.
Till näktergalens hymner om stora äventyr
spelar slåttergubben i en skön ouvertyr.