- Förundrans glöd i uppbrottstid vid Kinnevikens strand -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 & 2 av 9

Nu nalkas den, den uppbrottstid som brukar kallas höst,
då svanarna i viken får en sorgton i sin röst.
Och grips du av förundrans glöd
så minns vad Herrens ord har sagt.
Om Liv i överflöd.

Och svalorna i hamnen de bereder sig för flytt.
De som igenom sekler blott sin inre röst har lytt.
Och grips du av förundrans glöd
så minns vad Herrens ord har sagt.
Om Liv i överflöd.