- Fröfjorden -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 2

Dunkelblå himmel står
över Fröfjordens mytomspunna värld.
Skyarnas skuggor går
gåtfullt mönstrande vår fjärd.
Strandskogens björkar får
ur det silade ljusets håg och hand
lyster där stillhet står
invid vikens östra strand.
Kyrkan står silvrigt vit
bortom åkrar och strandens blåa bård,
öppnar sin vida famn som en paradisets gård.
Väldiga vingars brus
ljuder som en psalm i vårlig kyrkosal.
Vildvacker björkportal
prålar i Fröfjordens sällaste ljus.