- Höjdpunkter i projektet -

Några höjdpunkter från projektet "I Vänerland" i kronologisk ordning.
Mycket mer har hänt under åren 2012-2023 och Arne Appelqvists dikter har varit publicerade i ett flertal tidningar
såsom Dagen, Mimers brunn, Nya Lidköpingstiden m.fl.
Maj 2013
Vitsippssöndag 
Konsert i Medelplana kyrka 
Kören Radbandet  under ledning 
av Margareta Johansson
JULI 2014
Bländad av skönhet
Diktbok med 36 dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö ges ut på Ebes förlag.
Hösten 2014
Arne Appelqvist utses till Förbundet Tankelänkens litteraturstipendiat.
Februari 2017
Första utgåvan av sångboken I Vänerland 
ges ut på musikförlaget Sångfågeln Musik.
Maj 2017
Vitsippssöndag med konsert
Medelplana kyrka, Kinnekulle
medverkande: Körerna Radbandet & Ekumeniska kören under ledning av Margareta Johansson
Katarina & Olof Torgersson
Augusti 2017
Skärgårdsfesten på Kållandsö
Arne och Katarina visar och säljer 
sångboken "I Vänerland".
oktober 2018
Nytt körhäfte: Fröfjorden ges ut.

November 2018
Intervju med Arne om hans diktning 
i tidningen
November 2018
Nytt körhäfte: Jul i Vänerland ges ut.

Maj 2019
Nytt körhäfte: I trefaldighet av vitt ges ut.
1 juni 2019

KONSERT i Mollösunds kyrka, Orust

Vänerlandskören under ledning av Margareta Johansson samt  Katarina & Olof Torgersson

24-25 augusti 2019
Musikförlaget Sångfågeln Musik deltar i Skärgårdsfesten på Kållandsö och visar sångboken I Vänerland och övriga noter från projektet.
April 2020
Ny omarbetad och utökad utgåva av sångboken I Vänerland ges ut.
JUNI 2024

Utgåva 3 av sångboken I Vänerland ges ut med samtliga 127 sånger som skapats i projektet I Vänerland under åren 2012-2024.