- Hastings kors på Kinnekulle -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 7

De kom ifrån Britannien längs Edsvägen en gång
och nådde fram till Vanirs blåa slätter,
när styrkta utav böner och av skön liturgisk sång
de vandrat genom dagar, genom nätter.
De leddes av sitt frimod och sin kallelse från Gud,
av glädjen att i Norden kunna sprida Herrens bud.
De drevs utav sin längtan att förkunna Kristi ord
och drack ur klara källor när de åt med sten till bord
den enkla kost som präglar munkars rätter.