- I marskens tid -

Om Torgils Knutsson och hertigarnas svek

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Ängsligt hörs ropet i natten
ut över Aranäs vatten.
Storlommen varnar för storm.
Blodröd står månen vid gatten.
Nere vid ekjättars stränder
slumrar en makternas borg.
Vallgravar badar i ljus
invid den mäktiges hus.