- I påsktid vid Vänern -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Påskens budskap är som ljuset över Vänerhavets svall,
som en våg i evig vandring mot en strandskogs pelarhall.
Till en daggvåt äng som blänker går en vindars melodi
med förväntningar att våren snart släpps fri.  
Gryningsglädjen föds ur vågor som bär Vänerns majestät,
ur ett yrande crescendo där en vassvik växer tät.
Mörkret viker, ljuset segrar i vår vik vid Berg och Ö.
Tidens strömmar uppenbaras vid vår Sjö.