- I sjöfararland -

Sången om bröderna Leckström

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Från drömmars fagra stränder på norra Kållandsö
for fyra bröder Leckström ut att korsa hav och sjö.
I farled genom Eken de fått en förlig bris
och seglade mot Naven i ett soligt, vårligt dis.
Från säteriets nödhamn och Pirums varma famn
gick fartyg ut beskyddade i Nicolai namn.
De hade offrat skärven i Bösshamns vackra sund
och lagt en slant i bössan vid kapellets bönestund.