- Invitation till Vänersommar -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Kom till Vänern och vandra i ekskogsgemak,
i en midsommarbygd under lövskogars tak.
Lyss till vindorgelns toner vid klevornas krön
och till forssång vidunderligt skön.
Se hur ängarna klätt sig i högsommardräkt,
njut av lundarnas blomster och kvällsvindens fläkt.
Känn hur skogarna doftar vid rosornas snår,
där den prunkande sommaren rår.