- Längtan till Britta -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 2

Vi möttes under ekar vid Storängsbäckens ström,
du var så ung och vacker och livet blev en dröm.
Och trastar hördes sjunga så fint i äng och lund
med bön till Livets Herre kom trösta oss en stund.
För skogens sånger lät som en vacker aftonbön
en sommarkväll vid Vänern med utsikt bort mot Ön.
Och aldrig skall jag glömma ditt ljusa vackra hår
som blev min tröst, min ledfyr under många långa år.