- Längtan till ljusets ängar -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Nattdimmor stiger ur alkärrets lagg,
strör ljus över svartblanka vatten.
Viden och strandgräs försilvras av dagg
när fullmånen lyser i natten.
Dimmorna vandrar,
åars meandrar
ringlar sig fram i vår drömfagra skog.
Ugglor som ropar,
älgtjurars gropar,
göms bort i snåren där sommaren log.
Månljusreflexer i ungbjörkars ängd,
minnenas mängd.