- Landet vid den stora sjön -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Glittrande månljus står Örikets fjärd,
stjärnorna tindrar om natten.
Skön som en saga är strändernas värld
vid Vänerlands vidsträckta vatten.
Lugnvattnets vikar,
strändernas flikar
glänser i vårnattens mytiska ljus.
Strandskogens dunkel,
kärrens ranunkel
lyssnar till Storvänerns eviga brus.
Spirande knoppar på uddar och näs,
grönskande gräs.