- Ledfyr i mörka vatten -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Bli min ledfyr i mörka vatten,
bli mitt ljus vid dunkla skär,
där jag seglar så vilset i natten
i ett mörker som själen tär.
Bli min blänkfyr, som visar mig leden
och frälser från farligt grund.
Låt det vitaste sken ge mig freden
med sin lysvidd i farans stund.