- Lockrop när vinter blir vår -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Kvällsdimmor stiger ur myrarnas lagg,
strömvirvlar sorlar i natten.
Månen strör silver i skogsängars dagg,
glänser vid svartblanka vatten.
Alkärrets dimma,
lockropens timma,
stillheten bryts av ett vattenfalls brus.
Höjdernas mönster,
natthimlens fönster,
smyckas av åsar medsilvervitt ljus.
Skogklädda sänkor i fullmånens skog,
stjärnor som log.