- Mickelsmäss i gången tid -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson
 
 

Vers 1 av 6

Praktens prostar spelar lyra grant
från en frostig björk i Martorpsskogens kant.
Spröda höstlöv virvlar varsamt ned
i hage och hed.
Nakna grenar blottas
av en sol som brottas
med ett moln i blågrått ljus,
då Mickelsmäss randas vid härd och hus.