- Midsommar i Vänerland -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Det står ett evighetsträd vid vägen
i flikigt skogsbryn med dolda rum.
Det vill berätta en sällsam sägen
om det som hänt vid en gård i Gum.
Om dem som förde det sanna ljuset,
den goda kampen till Vänerland.
Som följde rösten i ekskogssuset,
en högre vilja, en högre hand.