- Minnen -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

In under valven av mäktiga ekar
lyser vår kvällssol i smultronens dal.
Minnen från sommarens fester och lekar
står i de bländvita björkarnas sal.
Lugnvattnet vilar vid skogklädda holmar.
Blodrött är skenet från sjunkande sol.
Strandskuggor vandrar där sjöröken bolmar.
Bländande vacker är nattens viol.