- Munkängarna -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

 1. På det undersköna berget invid Kinnevikens strand,
  ibland askar, bokar, almar, ek och lind,
  nära stolta säterier mitt i anrikhetens land
  står en himlens port, en salighetens grind.
  Den står öppen in mot ängar, in mot gläntor i en lund,
  fri från allahanda bullor ifrån Rom.
  Där gick medeltida munkar
  ibland nunneört som prunkar
  kontemplerande om salighetsförbund.