- Om Johan -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

In i Kinneskogens gömmen, långt från allfarsvägens damm,
ses en liten, nyckfull skogsväg ringla fram.
Mot en åker, mot små tegar i en glänta undanskymd,
dold av skogar med oändlig vidd och rymd.
I den gläntan ligger gården, fylld av minnen ifrån gamla tider,
där livet styrdes utav smått
men likaväl var gott.
Där står stugan, där har Johan bott.