- Arne Appelqvist -

Textförfattare

"...med ett livfullt och innerligt språk skapar han dikter som hänför och berör..."

Arne Appelqvist har efter studier vid Handelshögskolan i Göteborg varit verksam som civilekonom. Numera är han pensionär och bosatt i Lidköping.
2014 gavs hans första diktsamling Bländad av skönhet ut på Ebes förlag med 36 dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö. Allt sedan dess har han fortsatt dikta på detta tema och har blivit uppmärksammad för sin diktning i olika sammanhang. Hösten 2016 blev Arne Appelqvist utsedd till Förbundet Tankelänkens litteratur-stipendiat.
Med sin stora kunskap om trakten kring Vänern, dess natur och historia kombinerat med ett livfullt och innerligt språk  skapar han dikter som hänför och berör.

Utgivna dikter & sånger:

Sångbok

  • I Vänerland - sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö, utgåva 3
    Förlag: BoD förlag juni 2024   
 
 

Diktbok

  • Bländad av skönhet - 36 dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö              Förlag: Ebes förlag 2014
 

Direktnoter

  • Paulus - Bland Taurusbergens dalar och raviner
  • Simon Barjona - förvandlingen
Musik: Katarina Torgersson
Förlag: Wessmans Musikförlag/Sångfågeln Musik
Kommer snart

  • Paulus - Bland Taurusbergens dalar och raviner
  • Vår kyrka vid hed och vall
Musik: Bertil Murray
Förlag: Wessmans Musikförlag/Psalmportalen