- Pilgrimshöst vid Kålland -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Över böljande kullar går landsvägen fram,
där en pilgrim kan söka sin rot och sin stam.
Ibland gyllene åkrar som vilar till höst
kan vi ana en Skaparens röst.
När det ringer från Gösslunda kyrka till bön
då går tonerna fram över kullarnas krön
med ett tack för de bördiga åkrarnas skörd,
med ett tack för att bönen blev hörd.