- Pingstens gränsland vid Vänern -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Till hänryckningstidens besjälade lundar
går gränslandets eviga brus från vår sjö.
Länkar till helhet när pingstdagen stundar
sitt ordlösa budskap till Berg och till Ö.
Vördnad och väntan i vindarnas fläktar
går bort mot ängar med vitsippors dräkt.
Markerna doftar av vårblommors nektar,
dofter som surrande humlor har väckt.