Sångboken I Vänerland

Pressinformation

Pressbild omslag

 

Pressrelease

Recensionsexemplar

  • I Vänerland - sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö, 3:e utgåvan
  • ISBN: 978-91-805-7800-4
  • Utgiven: 2024-06-11
  • Förlag: BoD - Books on Demand, 
    Stockholm, Sverige
  • Tryck: BoD - Books on Demand,
    Norderstedt, Tyskland

 

Bifoga kopia av presskort


FÖRORD

KYRKOLANDET VID VÄNERN I ORD OCH TON

Kyrkolandet vid Vänern - ett land där vaxljuslågans budskap inte skyms, där ock dess kärlek, hopp och tro för alltid ryms. Ungefär så vill vi sammanfatta vårt budskap i sångbokens text och ton.

Vänerhavets 22 000 öar, kobbar och skär och ett antal skönhetsmättade skärgårdar, det unika platåberget Kinnekulle och Kållandsös/Kållands natur och många sevärdheter beskrivs i sångerna. Bygdens unika kristna historia med tidig mission, kanske redan på 800-talet, från både Britannien, de iriska öarna, Skottland och Hamburg-Bremen, skildras. Många andra historiska händelser från tidig medeltid till nutid återges i texterna, t.ex. pilgrimsfärder och kyrkobåtsresor över Vänern.

Skönheten och mäktigheten i landskapet kring Kinneviken, beskriven redan av Olaus Magnus på 1500-talet och Carl von Linné år 1746, dominerar texterna. Linné såg fyrtio kyrkor lysa vita i Kinnekulles omgivningar. Kanske såg han också våra liljestenar, Livets träd med hjärtpalmetter, liljor, rankor och iriska ringkors.

Bygden rymmer en mängd olika ekosystem med Den Stora Sjön, vackra skärgårdar som t.ex. Ekens skärgård, älv, åar, bäckar, våtmarker med rikkärr och guckuskor, mossar och myrar, åkrar, vallar, ängar, storängar, hedar, hagar, lundar ädellövskogar, sjöskogar och barrskogar. Flora och fauna i de olika ekosystemen berikar varandra och skapar den MÅNGFALD, som vi nu översatt till text och ton. Med en unik natur och ekologi, en unik kristen historia med tidig mission och ett unikt kyrkoland, De fyrtio kyrkornas land, som grund har vår nya Sångbok funnit sin form.

I text och ton skildrar vi ett underskönt landskap med en MOSAIK av miljöer som redan under medeltiden lockade kyrkobyggare, stenhuggare och stenkonstnärer till Berg och Ö, en bygd som nu i våra dagar håller på att omvandlas till ett konstnärsland!

Arne Appelqvist och Katarina Torgersson
Våren 2024