- Skönhet över berg och ö på himmelsfärdens dag -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Vi läser om hur Kristus for till Himmelen en gång
och minns Hans Ord om vägen och om porten som var trång.
Att liv besegrar döden och förebådar ljus
det hade han predikat om i Herrens eget hus.
Han for till Himlens rike från lidande och död
till land så överflödande av Evighetens glöd.
Till kärlek fylld av värme, till trons och hoppets land
gick resan genom sfärer just när himlen stod i brand.