- Skagens ängar -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson
Skagens ängar  är en av många vackra platser på Det Blommande Berget. 
Där gick med all sannolikhet den store stenmästaren OTHELRIC under åren 1140 - 1170 för att söka inspiration 
till sina utsmyckningar av Kinnekulle-bygdens många kyrkor med konstverk präglade av monumentalitet.

Vers 1 & 2 av 7

Han kom från Gammelriket, från stormannagård,
och gick fram mot Skagens ängar i ekskogens bård.
Om än gryningen stod sval
över slåtterängens sal
spred en vårsol ut sin värme över Kullens gröna dal.

Othelric gick att lyssna till storspovars drill
över maderna och fuktäng där vinden stod still.
In i körsbärsdungars flor
och där jungfrulinet gror
fann han mönster till rosettsten i en kyrkas vackra kor.