- Smultrondalen -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Kom låt oss ströva sakta genom dalen
där rönnbär glöder och där furor står,
se blommor ståta upp vid Stora Salen
dit Kungsljus med rosetter numer når.
Vi hör hur trädens ord och toner vandrar
från aspar, alar, lind och videsnår,
hur forsar bryter fram mot små meandrar
där näckrosprydda lugna edor står.