- Syner om natten vid Läckö strand -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

När horisonten döljer sig om natten
och månens lykta tänds vid Läckö Strand.
Då ser vi silvrigt skuggspel över vatten
och glittrets våg som rullar in mot land.
Vi känner stolthet över Vänerns riken
när eklövs flikar viskar vårens sång
och vandringsmolnen speglar sig i viken
där rika minnen följer tidens gång.