- Törnskatans vår i Såten -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 2

Ädellövskogen står rik.
Såtens kalkkärr vajar skönt.
Skimrar i skir mosaik,
ängarna lyser av grönt.
Alvar med kalkhäll och grus.
Skönsång i storekens sus.
Mulmekars stammar tycks myllra av liv,
utav läderbaggars kiv.

Men fågeln lystrar på sin gren i skogens slyn.
Den dyker blixtsnabbt mot en sork i våtmarksdyn.
När bytet spetsats av hans näbb i kärrets lagg
får det sin plats i skafferit på törnets tagg.

Törnskatan sjunger med smäktande ton
inne i hedmarkens snår.
Kommer från söder, från Afrikas Horn,
kvittrar om värme och vår.
Sången går lågmäld bland törnen och slån
bort emot fuktäng med hjortar och rån.
Letar sig fram med en munter refräng
till rikkärrets blomstersäng.