- Till Britta -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 2

Vi skall färdas mot vita stränder
under stjärnors klara ljus
till en Värld med de fagra länder
där vi finner vår Faders hus.
Vi skall knäppa i bön våra händer
 och lyssna till psalmers brus
med de bud som vår Skapare sänder
genom sfärernas milda sus.