- Toner från andra sidan...Vänern -

Om Gustaf Fröding

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Den bittraste vinden drog in ifrån söder,
gav oss ett varsel om världar i brand.
Den vittraste vinden från Vänerlands bröder
kom som en gåva från skönt Värmeland.
En dag av förundran vid Storekens stränder,
då stillheten rådde i ekskogsgemak,
såg vi en fågel från värmländska fränder
flyga bland ekarnas mäktiga tak.

Fågeln flög hit med en himmelsk korona,
en slöja från solen i värmländsk Parnass.
Dess skönaste visor kan aldrig förtona,
krönta med kransar av noblaste klass.