- Under Vänerhavets ljus -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Bland ett pärlband av öar i flödande sol,
under Vänerlands himmel så blå som viol,
går ett fartyg till sjös i en frisk morgonbris
i den eldröda gryningens dis.
Skeppet kränger och niger i vågornas gång,
i en lättjefull dynings förtrollande sång.
Det står vattenkaskader kring bogar och skans
i de solmätta vågornas dans.