- Ur förnekelsen växte en klippa -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Han kom ifrån Munkarnas ängar
men såg inte blommornas sängar.
Av sorg och förnekelse bruten,
ur bröders gemenskap förskjuten.
Vid rasbrant och vilda raviner,
längs vindlande stig och drumliner,
där hade han stannat och lyssnat
och tyckt att all fågelsång tystnat.

Men bortom Bergets Stora sal
han fann en drömlik smultrondal.
Där hörde han i dimsvept sol
en tredje gång att göken gol.