- Vänerhav -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson
 
 

Vers 1 av 5

Spirande, glimrande
glänser strandängens djupa, gröna gräs.
Skirande, skimrande
vårlyser ädellövskogar och näs.
Vindlande, vävande
står den flortunna grönskan vid vårt hus.
Glidande, svävande
flyger en havsörn i kvällshimlens ljus.
Ute på solvärmd häll
växer vresigt en krum och krokig tall,
kryper i mossors fäll
ut mot klapperstenars vall.
Vildvackert björkskogskratt
pryder skönt en löväng invid Väner-gatt.
Ändlösa vassar står
bortom en hagmark med betande får.