- Vänerskärgård -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Kom till Kålland och Ön med dess lavklädda berg,
njut av skärgårdars flora och strandängars färg.
Gå i ekhagar sköna och ädellövsäng
bort mot hällmark med blockstensterräng.
Lyss till vågornas toner i klapperstens vall
och till bruset från stränder med stormpinad tall.
Vandra sakta i strandskog, i rismark och ljung
där som doften av skvattram står tung.