Vänersol

Vers 1 av 5

Kom gå vid Vänern, njut av våra stränder,
när Storsjön glittrar i ett vårligt rus.
Se sol förgylla Vänerrikets länder
med högblå himmel i ett rosa ljus.
I fager skärgård badande i ljuset,
i lummig lövskog vajande i vind,
hörs vårens fåglar hälsa oss likt bruset
i skärgårdsskog med ekar, lönn och lind.